O Transval-EU

TRANSVAL-EU to projekt w ramach Erasmus+ AK3 Eksperymenty polityczne, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych) w Europie

Działania projektowe

TRANSVAL-EU obejmuje cztery główne działania projektowe: prace badawcze, opracowanie programu szkolenia, badania terenowe oraz rozwój polityk i zapewnienie trwałości rozwiązań

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze wiadomości, wydarzenia i postępy w projekcie TRANSVAL-EU, a także posty na blogach i podstawowe informacje na temat walidacji i poradnictwa

Kontakt

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z zespołem projektu TRANSVAL-EU.

TRANSVAL-EU: OPIS PROJEKTU

Kompetencje transwersalne (przekrojowe) są domniemanym aspektem w procesach walidacji i poradnictwa; celem TRANSVAL-EU jest przetestowanie, w jaki sposób te kompetencje uwypuklić, a zdobyte doświadczenia uwzględnić w systemach walidacji i poradnictwa zawodowego. TRANSVAL-EU oferuje innowacyjne sposoby walidacji kompetencji transwersalnych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego (validation of non-formal and informal learning; VNFIL), które zostaną przetestowane w pięciu krajach objętych pilotażem: Austrii, Belgii, Włoszech, na Litwie i w Polsce.

TRANSVAL-EU ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości asesorów, doradców walidacyjnych oraz doradców zawodowych w zakresie umiejętności transwersalnych poprzez podniesienie ich kompetencji. Projekt wzmocni współpracę międzysektorową pomiędzy praktykami, podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie polityk publicznych i innymi interesariuszami w celu zbudowania spójnych systemów walidacji.