O Transval-EU

TRANSVAL-EU to projekt w ramach Erasmus+ AK3 Eksperymenty polityczne, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych) w Europie

Działania projektowe

TRANSVAL-EU obejmuje cztery główne działania projektowe: prace badawcze, opracowanie programu szkolenia, badania terenowe oraz rozwój polityk i zapewnienie trwałości rozwiązań

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze wiadomości, wydarzenia i postępy w projekcie TRANSVAL-EU, a także posty na blogach i podstawowe informacje na temat walidacji i poradnictwa

Kontakt

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z zespołem projektu TRANSVAL-EU.

TRANSVAL-EU: OPIS PROJEKTU

Kompetencje transwersalne (przekrojowe) są domniemanym aspektem w procesach walidacji i poradnictwa; celem TRANSVAL-EU jest przetestowanie, w jaki sposób te kompetencje uwypuklić, a zdobyte doświadczenia uwzględnić w systemach walidacji i poradnictwa zawodowego. TRANSVAL-EU oferuje innowacyjne sposoby walidacji kompetencji transwersalnych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego (validation of non-formal and informal learning; VNFIL), które zostaną przetestowane w pięciu krajach objętych pilotażem: Austrii, Belgii, Włoszech, na Litwie i w Polsce.

TRANSVAL-EU ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości asesorów, doradców walidacyjnych oraz doradców zawodowych w zakresie umiejętności transwersalnych poprzez podniesienie ich kompetencji. Projekt wzmocni współpracę międzysektorową pomiędzy praktykami, podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie polityk publicznych i innymi interesariuszami w celu zbudowania spójnych systemów walidacji.

30 Months TRANSVAL-EU: Looking back, looking ahead…

30 Months TRANSVAL-EU: Looking back, looking ahead... When the policy experimentation on the validation of transversal skills, TRANSVAL-EU, started on the 28th of February 2021, during the Covid-19 pandemic and in the midst of [...]

The impact of validation and guidance of transversal skills

The impact of validation and guidance of transversal skills Authors: Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel), Julia Fellinger (3S), Mariya Dzhengozova (3S) In cooperation with: Iwona Gmaj (IBE), Barbara Fijalkowska (IBE), Roksana Pierwieniecka (IBE), [...]