Działania projektowe

W trakcie projektu partnerzy opracują i przetestują:

  • bazę badawczą dobrych praktyk w zakresie walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych)
  • zestaw narzędzi i programów szkoleń dla osób prowadzących walidację/poradnictwo
  • zestandaryzowane profile kompetencji osób prowadzących walidację/poradnictwo ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności transwersalnych

Aby te elementy opracować, przetestować i poddać ewaluacji, wdrożone zostaną następujące działania główne:

DZIAŁANIE 1
PRACE BADAWCZE
DZIAŁANIE 2
OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA
DZIAŁANIE 3
BADANIA TERENOWE
DZIAŁANIE 4
ROZWÓJ POLITYK I ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI ROZWIĄZAŃ