Partnerzy

TRANSVAL-EU będzie jednym z największych europejskich eksperymentów w dziedzinie polityki edukacyjnej w obszarze walidacji. W projekcie uczestniczy szesnastu pełnoprawnych partnerów z siedmiu krajów. Ponadto TRANSVAL-EU jest wspierany przez grupę ekspertów – partnerów stowarzyszonych, którzy tworzą Radę Doradczą projektu. Partnerami projektu są:

 1. Federalne Ministrestwo Edukacji, Nauki i Badań poprzez Austriacką Agencję ds. Edukacji i Internacjonalizacji (Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, OeAD), Austria – koordynator projektu
 2. Konsorcjum na rzecz waliadacji kompetencji (Consortium de validation des compétences, CVDC), Belgia
 3. Centrum Rozwoju Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, KPMPC), Litwa
 4. Regionalna Agencja Aktywnej Polityki Pracy Umbrii (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro Umbria, ARPAL), Włochy
 5. Platforma Uczenia się przez Całe Życie (Lifelong Learning Platform, LLLP), Belgia
 6. Europejski Instytut Edukacji i Polityki Społecznej (European Institute of Education and Social Policy, EIESP), Francja
 7. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), Polska
 8. 3s research laboratory (3s), Austria
 9. Wolny Uniwersytet w Brukseli (Vrije Universiteit Brussel, VUB), Belgia
 10. Nordycka Sieć na rzecz Uczenia się Dorosłych (Nordisk Netværk for Voksnes Læring, NVL), Dania
 11. Litewski Związek Zawodowy Edukacji i Nauki (Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga LŠMPS), Litwa
 12. ALL DIGITAL, Belgia
 13. FORMA.Azione, Włochy
 14. Pluriversum, Włochy
 15. Izba Pracy w Salzburgu (AK Salzburg), Austria
 16. Austriacki Instytut Badań Kształcenia Zawodowego (Das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung, öibf), Austria