DZIAŁANIE 4
ROZWÓJ POLITYK I ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI ROZWIĄZAŃ
love to learn

Rozwój polityk i zapewnienie trwałości rozwiązań

Ostatnim działaniem w ramach TRANSVAL-EU jest przełożenie wyników projektu, jeśli będą pozytywne, na założenia stosownych polityk i ich wdrożenie w krajach, w których przeprowadzono badania terenowe. Ponadto celem jest transfer udanych praktyk do krajów spoza partnerstwa, aby zapewnić powtarzalność i możliwość przenoszenia, i w ten sposób zbudować ogólnounijną społeczność praktyków i polityków posiadających świadomość i kompetencje w zakresie walidacji kompetencji transwersalnych.