DZIAŁANIE 2
OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA
books

Opracowanie programu szkolenia

Te działania w ramach TRANSVAL-EU skupiają się na opracowaniu zestawu narzędzi szkoleniowych (zasobów i materiałów edukacyjnych) oraz programu szkolenia. Zestaw narzędzi i program szkolenia dla osób prowadzących walidację i poradnictwa mają na celu zapewnienie im przydatnych wskazówek oraz budowanie ich kompetencji do prowadzenia walidacji (lub procesu doradczego) kompetencji transwersalnych (przekrojowych).

Program ten zostanie opracowany i przetestowany w ścisłej współpracy z praktykami ze wszystkich pięciu krajów objętych pilotażem (IT, AT, LT, BE i PL), które biorą udział w badaniach terenowych. Szkolenie zostanie najpierw przetestowane na poziomie europejskim. Trenerzy mają pomóc w upowszechnieniu rozwiązań  – w ramach jednego z pierwszych działań fazy badań terenowych będą szkolić praktyków w swoim kraju.