1 VEIKLA
TYRIMAI
research

Tyrimai

Tyrimai yra svarbiausia eksperimentinio projekto dalis. Atliekant tyrimus „TRANSVAL-EU“ apimtyje, bus apibrėžiama ir įtvirtinama šiuo metu taikoma perkeliamų kompetencijų pripažinimo tvarka, strateginės kompetencijų programos, profiliai ir mokymų pasiūlymai specialistams bei novatoriškų pripažinimo priemonių bei metodų naudojimas 5 bandomosiose valstybėse (IT, AT, LT, BE ir PL). Atlikusi tyrimus nacionaliniu mastu, kiekviena šalis pateiks individualius nacionalinės ir regioninės pripažinimo sistemos derinimo lapus, taip prisidėdamos prie tyrimų plano ir metodikos vystymo. Į nacionalines ataskaitas bus įtraukti įkvepiantys gerosios praktikos pavyzdžiai iš visos Europos, išeinantys iš bandomųjų šalių geografinių ribų.

Remiantis šia ataskaita, bus parengta šiuolaikinė Europos ataskaita, kurioje bus apžvelgiama faktinė padėtis, esamos gerosios ir naujoviškos praktikos, siejamos su perkeliamomis kompetencijomis.

Kitas etapas – tai Bendros perkeliamų kompetencijų strateginės programos sukūrimas. Į šią praktinę programą bus įtraukti įvairių perkeliamų kompetencijų aprašymai, įskaitant mokymosi rezultatus, kompetencijų lygius ir vertinimo priemones. Strateginė programa padės vertinti/ eksperimentuoti su perkeliamų kompetencijų pripažinimu, atliekant praktinius bandymus.

Tiriamosios veiklos tikslas yra pasistengti nustatyti perkeliamų kompetencijų normas visai Europai, padėti patikslinti tyrimų klausimus ir patobulinti tyrimų įrankius, rengiantis mokymo programų tobulinimui ir praktiniams bandymams.

Pirmame projekto etape (nuo 2 iki 10 mėnesio), kartu dalyvaudami, tyrimų partneriai kartu su kompetentingomis institucijomis ir partneriais 5 praktinius bandymus vykdančiose šalyse kurs tyrimų metodiką eksperimentams. Bus apibrėžtas analizės elementas, tyrimų metodai, tikslinės grupės, eksperimentų terminai ir kt.