Loading...

Projektas

Perkeliamos kompetencijos yra besąlygiška esamų pripažinimo bei orientavimo procesų dalis: „TRANSVAL-EU“ tikslas yra eksperimentuoti, kaip formaliai įtraukti šias kompetencijas ir išmoktas pamokas į pripažinimo bei orientavimo procesą. „TRANSVAL-EU“ siūlo novatoriškus požiūrius, kaip pripažinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas perkeliamas kompetencijas (VNFIL) penkiose bandomosiose šalyse– Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

„TRANSVAL-EU“ siekiama pagerinti pripažinimo vertintojų, konsultantų ir patarėjų praktiniais karjeros klausimais žinias bei supratimą apie perkeliamas kompetencijas, formuojant jų gebėjimus. Norint sukurti susietas VNFIL sistemas, projekto metu bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sričių specialistų, politikos formuotojų ir kitų socialinių dalininkų.

Projektas numatytas 30 mėnesių, skaičiuojant nuo 2021 m. kovo 01 d. Jis bendrai finansuojamas per „Erasmus+ KA3 politikos reformą – politikos eksperimentus“.