Projekto veiklos

Vykdydami projektą, projekto partneriai sukurs ir išbandys:

  • perkeliamų kompetencijų pripažinimo gerosios patirties tyrimų bazę
  • mokymų priemones ir programas pripažinimo/orientavimo specialistams
  • standartizuotus pripažinimo ir(arba) orientavimo specialistų kompetencijų profilius, ypatingą dėmesį skirdami perkeliamoms kompetencijoms

Norint kurti, išbandyti ir vertinti šiuos produktus, vykdomos šios pagrindinės veiklos:

1 VEIKLA
TYRIMAI
2 VEIKLA
MOKYMO PROGRAMŲ TOBULINIMAS
3 VEIKLA
PRAKTINIAI BANDYMAI
4 VEIKLA
POLITIKA IR TVARUMAS