Apie „Transval-EU“

„TRANSVAL-EU“ remiasi paradoksu. Viena vertus, darbdaviai vis didesnę reikšmę teikia perkeliamoms kompetencijoms, bet kita vertus, perkeliamos kompetencijos yra tik numanoma esamų pripažinimo ir orientavimo procesų dalis. Atsirado poreikis aiškiai apibrėžti neformalioje ir laisvoje aplinkoje įgytų perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesus, o išmoktas pamokas įtraukti į pripažinimo ir orientavimo politiką.

„TRANSVAL-EU“ siūlo išbandyti novatoriškus požiūrius, kaip pripažinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas perkeliamas kompetencijas (VNFIL) penkiose bandomosiose šalyse– Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Naudojantis ES politikomis (2012 m. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo, Kvalifikacijų tobulinimo būdai, naujų įgūdžių įgijimo darbotvarkė), strateginėmis programomis (ET2020, ESCO, pagrindinių kompetencijų), įvairiomis ataskaitomis ir tyrimais, padėjusiais nustatyti pagrindinius iššūkius ES ir nacionaliniame lygmenyje (Cedefop 2018 m. ES neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų aprašas, ET2020 stebėsena), per „TRANSVAL-EU“ siekiama išspręsti šiuos iššūkius, suteikiant geresnį profesinį parengimą pripažinimo ir orientavimo specialistams, susiejant skirtingus švietimo ir darbo sektorius bei socialinius dalininkus, stebint ir vertinant bandymų rezultatus ir poveikį specialistams bei palankių socioekonominių sąlygų neturintiems suaugusiesiems.

Projekto partneriai sukurs ir išbandys mokymų priemones, mokymų planus/programas, standartizuotus pripažinimo ir(arba) orientavimo specialistų kompetencijų profilius, ypatingą dėmesį skirdami perkeliamoms kompetencijoms, ir patikrins sisteminį šių kompetencijų įtvirtinimą apmokytų specialistų veikloje, šiems pripažįstant arba atliekant orientacinius veiksmus dėl konkrečių kandidatų.

„TRANSVAL-EU“ siekia tapti vienu didžiausių Europos politikos eksperimentų dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų pripažinimo. Projekto tikslai yra pasidalinti išmoktomis pamokomis ir gerąja praktika, mokantis kartu su kolegomis. Tai galima padaryti, įsteigiant įvairius pripažinimo centrus skirtinguose regionuose ir valstybėse, taip užtikrinant ilgalaikį politikos poveikį.