2 VEIKLA
MOKYMO PROGRAMŲ TOBULINIMAS
books

Mokymo programų tobulinimas

Vykdant šią „TRANSVAL-EU“ veiklą, pagrindinis dėmesys bus skiriamas įrankių (švietimo išteklių ir medžiagos) ir mokymo programų kūrimui. Pripažinimo ir orientavimo specialistams skirti įrankiai ir mokymo programos suteiks specialistams savarankišką orientavimą ir leis suformuoti kompetencijas, kaip pripažinti (arba suteiks orientavimą) perkeliamas kompetencijas.

Mokymo programa bus kuriama ir išbandoma, glaudžiai bendradarbiaujant visų penkių bandomųjų valstybių pripažinimo ir orientavimo specialistams (IT, AT, LT, BE ir PL), išreiškusiems susidomėjimą dalyvavimu praktiniuose bandymuose. Iš pradžių mokymai bus išbandyti Europos lygmenyje. Instruktoriai veiks kaip daugikliai. Viena iš pirmųjų praktinių bandymų srities veiklų bus parengti specialistus jų gimtojoje šalyje.