3 VEIKLA
PRAKTINIAI  BANDYMAI
pencils

Praktiniai bandymai

Praktiniai bandymai – tai praktinis „TRANSVAL-EU“ įgyvendinimas. Praktiniai bandymai apims dvi perspektyvas – specialistų perspektyvą ir pripažinimo bei orientavimo kandidatų ir galutinių naudotojų perspektyvą.

Žvelgiant iš specialistų perspektyvos, pirmiausia, nacionalinių mokymų, organizuojamų nacionaliniame/regioniniame lygmenyje, metu, bus bandomi mokymo įrankiai ir mokymo programos. Vėliau specialistai pritaikys išmoktus dalykus realiose situacijose, suaugusiems vykdant pripažinimo ir orientavimo praktiką. Praktinių bandymų tikslas yra suteikti įžvalgas dėl mokymo elementų naudojimo, pilnumo, aktualumo ir tinkamumo bei pasiūlyti galimybes suderinti mokymo programas.

Žvelgiant iš galutinių naudotojų perspektyvos, praktinių bandymų tikslas yra patikrinti, ar perkeliamų kompetencijų pripažinimo įtraukimas į pripažinimo procesą turi ženklų poveikį individualaus pripažinimo ir orientavimo gavėjams.

Praktinių bandymų veiklos tikslas yra surinkti kokybinius ir kiekybinius duomenis apie eksperimentų rezultatus ir poveikį specialistams ir kitiems susijusiems socialiniams dalininkams bei suderinti ir užbaigti mokymo priemonių ir programų kūrimą, apibrėžti ir apibūdinti mokymo standartus, kuriuos būtų galima taikyti visoje Europoje. Siekiama įgyti geresnių žinių apie pripažinimo ir orientavimo metodų įvykdomumą ir tinkamumą tikslinėms grupėms bei suteikti specialistams bei kitiems socialiniams dalininkams kompetencijas, reikalingas mokymams tęsti po „TRANSVAL-EU“.