4 VEIKLA
POLITIKA IR TVARUMAS
love to learn

Politika ir tvarumas

Galutinė „TRANSVAL-EU“ veikla – tai projekto rezultatų vertimas ir įgyvendinimas (jeigu jie teigiami) praktikoje bei jų įtraukimas į praktinių tyrimų partnerių šalių strategijas. Be to, siekiama sėkmingas praktikas perkelti į šalis, nepriklausančias partnerystei. Taip būtų užtikinamas praktikos atkartojimas ir perkeliamumas, sukuriama ES specialistų ir politikos formuotojų, suprantančių ir išmanančių perkeliamų kompetencijų pripažinimą, bendruomenė.